FELAKET

Felaket, modern insanı ilkelliğin içinde yapayalnız bırakıyor. Bembeyaz bir felaketin ortasında gerçek felaket modern insanın kendisi mi? Varlığını diğerlerinin yok oluşunda arayan birey tek başına var olabilir mi? Birlikte birey olmak mümkün mü?

Oyun, GRİ Tiyatro Laboratuarı çalışmalarının bir ürünü. Oyun metni de bu laboratuar çalışmalarıyla birlikte oluştu. Bu iç içe süreç, alışılagelenin tersine, metnin sahneleme imkanları dahilinde gelişimine ve yapılanmasına olanak sağladı.

İ. Saat biraz geçiyor.
Z. Dünkü gibi değil mi?
A. Saat biraz geçiyor.
Z. Evet dünkü gibi.
I. Dün mü?
Ç Gün mü?
I. Çukurda.

Oyuncular

Akant Çetin

Barkın Sarp

Başak Ertem

Dilay Ekmekçioğlu

Gizem Yöngül

Gökşin Erdemli

Melis Özdemir

Nurcan Şirin

Seda Yüz Doğan

Sema Özkan Yorgun

Ümit Doğan.

Oyun Ekibi

Ümit Doğan / Yazar, Yönetmen

Open chat